APPCC - Llibre Blau

Elaboració APPCC (llibre blau)

La situació actual motiva, en un mercat sense fronteres i per satisfer les creixents demandes dels consumidors, que les empreses han hagut de modificar els processos de producció, distribució i servei d'aliments.

Al seu torn, totes les administracions públiques -Comunitat Europea, estatal i autonòmica- han adaptat les normes legals a les noves exigències dels consumidors, per garantir la protecció d'aquests.

En el nostre àmbit, la legislació aplicable obliga tots els operadors implicats de la cadena alimentària a realitzar el seu propi autocontrol, el qual s'assenta en el sistema d'anàlisi de perills i punts crítics de control -APPCC-, amb la consegüent substitució de la inspecció sanitària tradicional per procediments normalitzats d'inspecció preventiva basats en tècniques d'auditoria i de gestió per processos que hauran de quedar reflectits en el llibre blau.

Amb l'objecte de facilitar l'autocontrol en l'empresa, així com la supervisió dels mateixos pels serveis de la Conselleria de Salut i Consum, S'han elaborat els requisits d'higiene de: locals, instal·lacions, processos i persones, que es recullen en aquest document. És el «DI EL QUE FAS I FES EL QUE DIUS», d'un sistema documentat de gestió.

Es desenvolupen huit plans, definits cada un d'ells per un objectiu, una descripció -QUÈ, COM, QUI, QUAN- i uns registres, que la persona designada per la direcció d'emplenar. Tot això es resumeix en: «OBSERVAR», «EVIDENCIAR» I «CORREGIR» les no conformitats que poden afectar els aliments.

Aquesta publicació és el fruit de la tasca duta a terme per un equip de millora format per persones de la Direcció General de Salut Pública, Amb especial dedicació i especialització en Seguretat Alimentària, per facilitar la feina de les empreses del sector, i que redundi en definitiva en una millora de la salut dels nostres ciutadans i de les persones que ens visiten.