El corc o arna de la fusta

una bona protecció per a fusta a Mallorca ha de passar necessàriament per controlar les plagues de corc o arna de la fusta, el nom científic és de Hylotrupes bajulus, 1 cascarudo amb forma de larva de tot just 30 mil·límetres de grandària, però que pot arribar a romandre fins a deu anys o més alimentant-se de la fusta.

En L'Artisan sabem que són especialment vulnerables a aquesta plaga les bigues, careners i machimbre en els sostres i columnes, perquè prefereixen les peces llenyoses a altres tipus de fusta. La seva detecció en la fase principal de la plaga no és tan senzilla, però en casos extrems són diversos els símptomes que anticipen la infecció de la fusta per corc.

Estem parlant de sorolls a la fusta, sobretot en hores nocturnes, que és quan les larves avancen dins de les galeries que realitzen dins de la fusta, però també orificis el·líptics d'uns 5 o 10 mil·límetres, sobretot quan les larves ja es converteixen en adults, però que poden trigar diversos anys a aparèixer, així com pols de serradures si es clava algun objecte punxant sobre la fusta, entre d'altres.

Depenent de la fase de la plaga, la protecció per a fusta a Mallorca que aplicarem els especialistes anirà en funció de l'objectiu. Existeixen mètodes preventius, que cal realitzar amb anterioritat a la infecció, com el pinzellat, polvorització o immersió, mentre que quan el que es busca és acabar amb una plaga de corcó ja estesa, els mètodes seran la injecció natural, injecció per pressió, tractament amb gasos o amb calor / fred.